Artist

Browse by Artist

O

64 results

Artist Birth Year Death Year Number of works
O'SULLIVAN, Timothy H. 1840 1882 2
OCHI, Shokan 1
OCKENGA, Starr 3
ODA, Kancho 6
ODA, Kazuma 2
ODDNER, Georg 1
OGATA, Gekko 1859 1920 1
OGAWA, Gesshu 17
OGAWA, Kazumasa 38
OGAWA, Koichi 1
OGAWA, Ryo 1
OGAWA, Seiyo 10
OGAWA, Tatsuhiko 1
OGAWARA, Shu 3
OGURA, Ryuson 1
OGURA, Yuki 1895 2000 6
OHGITA, Katsuya 1
OHIRA, Yoichi 2
OIWA, Oscar 1965 3
OKA, Shikanosuke 1
OKADA, Kenzo 1902 1982 25
OKADA, Koyo 10
OKADA, Saburosuke 4
OKAMOTO, Shinjiro 1
OKAMOTO, Yasuko 1909 2007 6
OKAMURA, Keizaburo 8
OKAMURA, Masako 5
OKUMURA, Taiko 1914 1995 10
OKUMURA, Togyu 3
OKUYAMA, Tamie 1
OLDENBURG, Claes 1929 2022 1
OMIYA, Shunko 1
OMODA, Seiju 1891 1933 4
OMORI, Mio 2
OMURA, Shunji 2
ONAGA, Yoshinori 3
ONCHI, Koshiro 1891 1955 47
ONO, Chikkyo 1889 1979 1
ONO, Masuho 1
ONO, Shizukata 1
ONO, Shuichi 17
ONO, Tadaaki 2
ONO, Tadashige 28
ONO, Yuzo 15
ONODERA, Gen 1934 2016 4
ONOSATO, Toshinobu 1
ONUMA, Naoharu 2
OPEN, William N.M. 1
OPIZ, Georg Emanuel (pinx.) 2
OPPENHEIM, Meret 1913 1985 1
ORLIK, Emil 1870 1932 5
OSAME?, Hoyo 1
OSHIMA, Yasuyuki 1962 2
OSHITA, Tojiro 5
OSTADE, Adriaen van 3
OTA, Chou 1896 1958 5
OTA, Koji 4
OTA, Saburo 1
OTA, Saburo 2
OTSU, Eibin 5
OTTERSON, Joel 1
OYAGI, Sueyoshi 1
OZAKI, Tomigoro (editor & publisher) 1
OZAKU, Seishi 84

Page Top