Artist

Browse by Artist

1,537 results

Artist Birth Year Death Year Number of works
ONOSATO, Toshinobu 1912 1986 1
ASAHI, Masahide 1900 1956 3
ADACHI, Ginko 1874 1897 2
YASUDA, Yukihiko 1884 1978 7
ANDO, Fujio 1904 1983 20
ANBO, Kenji 1922 1994 2
ITO,Shinsui 1898 1972 27
ITO, Ken 1912 1991 1
ITO, Takashi 1894 1982 1
ITO, Seiji 1929 1
ITO, Fujisaburo n.d. n.d. 1
ITO, Akira 1940 5
ITO, Makoto 1940 2
INOUE, Yasuji 1864 1889 21
INOUE, Nobumichi 1909 2008 4
INOUE, Ryosai (III) 1888 1971 13
ISODA, Tomoko 1976 12
ISODA, Choshu 1880 1947 6
SHIOTANI, Teiko 1899 1988 10
ISOBE, Yukihisa 1936 1
ICHIJO, Narumi 1
INAGAKI, Tomoo 1902 1980 34
IBARAKI, Inokichi 1888 1944 14
USAMI, Keiji 1940 2012 1
HANEISHI, Koji 1903 1988 37
NAGASE, Yoshiro 1891 1978 5
EI-KYU 1911 1960 14
MASUDA, Yoshinobu 1905 1990 10
KOSHIKAWA, Shukei n.d. n.d. 2
TOYAMA, Goro 1888 1928 1
ENDO, Akiko 1947 1
ENDO, Tenta 1903 1991 8
SHIODE, Hideo 1912 2001 1
OKUYAMA, Tamie 1946 1
OKUMURA, Taiko 1914 1995 10
OKUMURA, Togyu 1889 1990 3
YOKOYAMA, Taikan 1868 1958 6
OKA, Shikanosuke 1898 1978 2
OKAMURA, Masako 1858 1936 5
OKADA, Kenzo 1902 1982 25
OKADA, Koyo 1895 1972 10
OKADA, Saburosuke 1869 1939 4
OKAMOTO, Shinjiro 1933 2020 1
OKAMOTO, Yasuko 1909 2007 6
ONCHI, Koshiro 1891 1955 48
SHIMOOKA, Renjo 1823 1914 5
SHIMOMURA, Kanzan 1873 1930 232
SHIMOZUSA, Masashi 1885 1959 25
KAYAMA, Shiro 1900 1972 11
KAYAMA, Matazo 1927 2004 1
KATO, Hajime 1900 1968 2
MAITA, Toshichika 3
KATO, Shinmei 1910 1998 1
ARTIST UNKNOWN HIROSHIGE 1
UTAGAWA, Kuniteru II 1830 1874 1
UTAGAWA(ICHIRANSAI), Kunitsuna 1830 1874 1
UTAGAWA, Kunichika 1835 1900 8
UTAGAWA, Toyokuni III (UTAGAWA, Kunisada) 1786 1864 6
UTAGAWA, Kuniyoshi 1797 1861 1
UTAGAWA, Sadahide 1807 ca.1878 5
UTAGAWA, Yoshitora n.d. n.d. 6
UTAGAWA, Toyokuni(III) 1786 1864 3
HA Dong-chul 1942 1
KONO, Michisei 1895 1950 6
KWAK, Duck-Jun 1937 6
KISHIDA, Ryusei 1891 1929 4
KAJITA, Hanko 1870 1917 2
KASAI, Torajiro 1
SEKI, Ryozo 1907 1975 2
SEKIYA, Mitsuru 1903 1983 2
SEKINO, Jun'ichiro 1914 1988 55
MARUYAMA, Banka 1867 1942 3
MARUMO, Shinichi 1904 1992 3
KOMATSU, Hitoshi 1902 1989 3
IWAHASHI, Eien 1903 平成11 5
IWAMI, Reika 1927 2020 6
IWATA, Eikichi 1929 1982 9
IWATA, Einosuke 1899 1985 4
IWATA, Toshichi 1893 1980 2
KITA, Teiji 1
KITA, Takeshiro 1897 1970 1
KAMEI, Takejiro / OYAMA, Shuzo ca. 1857 / year of birth unknown 1879 / year of death unknown 51
KIKUKAWA, Eizan 1787 1867 1
KIKUKAWA, Taka 1910 1991 1
KIKUCHI, Keigetsu 1879 1955 1
YOSHIHARA, Hideo 1
YOSHIZAKI, Michiharu 1933 1
YOSHIKAWA, Koyo 1914 1
YOSHIMURA, Masunobu 1932 2011 7
YOSHIDA, Toshi 1911 1955 2
YOSHIDA, Katsuro 1943 1999 1
YOSHIDA, Masaji 1917 1971 4
YOSHIDA, Chizuko 1924 2017 18
YOSHIDA, Yoshihiko 1912 2001 1
YOSHIDA, Hiroshi 1876 1950 61
GOKURA, Senjin 1892 1975 3
1926 1995 9
YOSHIO, Kaizan 1912 2001 2
kITTA, Eiho 1902 1974 1
KUBO, Takuji 1948 2021 24
KURU, Sachiko 1943 1
MIYAZAKI, Shin 1922 2018 11
MIYAGAWA, Kozan (III) 1881 1945 7
MIYAGAWA, Kozan (I) 1842 1916 31
MIYAGAWA, Kozan (II) 1859 1940 9
MIYAMOTO, Juryo 1895 1969 2
USHIDA, Keison 1890 1976 16
HASHIGUCHI, Goyo 1880 1921 13
HASHIMOTO, Okiie 1899 1993 4
GOKURA, Kazuko 1914 2017 1
KIRIYA, Senrin 1877 1932 6
NISHIGORI, Koji 1895 1971 17
KONDO, Komei 1924 2015 4
KONDO, Koichiro 1884 1962 1
KIM Mi-hyang 1964 1
KANEMURA, Osamu 1964 25
KOMAI, Tetsuro 1920 1976 33
KUMASAWA, Kitaro 1
KUMASAWA, Kitaro n.d. n.d. 8
KUMASAWA, Kitaro 2
KUMASAWA, Kitaro 1
KURIO, Rintaro n.d. n.d. 2
KUWABARA, Kineo 1913 2007 20
KUWATA, Shozaburo n.d. n.d. 1
KATSURA, Yuki 1913 1991 2
AZECHI, Umetaro 1902 1999 8
YUKI, Tendo 1914 2011 1
TSUKIOKA, Eiki 1916 1997 2
FURUKAWA, Tatsuo 1893 1968 1
TSUKIOKA, Yoshitoshi 1839 1892 34
KATAYAMA, Nanpu 1887 1980 9
MOTONAGA, Sadamasa 1922 2011 2
HARADA, Masamichi 1931 1999 60
FURUKAWA, Narutoshi 1900 1996 3
TOBARI, Kogan 1882 1927 1
KOSE, Shigekazu 1
GOSEDA, Yoshimatsu 1855 1915 12
GOSEDA, Horyu 1827 1892 3
KUDO, Kojin 1915 2011 4
KUDO, Tetsumi 1935 1990 1
HIROSE, Choko 1884 1917 1
HIROSHIMA, Koho 1889 1951 1
EMI, Kinuko 1923 2015 7
ETO, Tetsu 1909 1991 1
EMOTO, Ayao 1895 1978 10
ARAI, Kanpo 1878 1945 6
TAKAHASHI, Yoshihiko 1958 1
ARAKAWA, Shusaku 1936 2010 2
ARAKAWA, Tobee 3
ARAKI, Kampo 1831 1915 2
ARAKI, Nobuyoshi 1940 18
KAYAMA, Hidekichi n.d. n.d. 1
TAKAMA, Soshichi 1889 1974 35
TAKAHASHI, Yuichi 1828 1894 1
TAKAMURA 1
TAKATA, Minayoshi 1899 1982 8
TAKAGI, Yuriko 1951 2
KUNIYOSHI, Yasuo 1889 1953 4
KURODA, Shigeki 1953 5
KON, Junzo 1893 1944 2
IMAI, Toshimitsu 1928 2002 1
IMAMURA, Shiko 1880 1916 79
KONNO, Chuichi 1915 2
SATA, Yoshiro 1922 1997 3
SATO, Ado 1936 1995 17
ARTIST UNKNOWN n.d. n.d. 1
SATO, Kei 1906 1978 3
SATO, Churyo 1912 2011 10
SAEKI, Yuzo 1898 1928 1
SANO, Nui 1932 2023 1
SAITO, Yoshishige 1904 2001 11
ARTIST UNKNOWN n.d. n.d. 1
SAITO, Kiyoshi 1907 1997 27
SAITO, Ryuzo 1875 1961 2
SAKAMOTO, Manshichi 1900 1974 6
SAKAMOTO, Fumio 1935 1986 3
ARTIST UNKNOWN n.d. n.d. 357
ARTIST UNKNOWN(Master H.R.) n.d. n.d. 1
ARTIST UNKNOWN[Master W.H.] 1
2
4
1
SAKURAI, Eiichi 1909 1998 5
SAKURAI, Taketo 1935 1
SAKURAI, Yuichi 1914 1981 1
SAKURABA, Hikoji 1902 1986 6
SASAI, Hiromi 1952 1
SASAJIMA Kihei 1906 1993 6
Photographer Unknown 217
MISAKA, Koichiro 1908 1995 1
MIYAKE, Kokki 1874 1954 4
MIO, Kozo 1923 2000 3
YAMASHITA,Kiyozumi 1941 36
YAMAGUCHI, Gen 1896 1976 4
YAMAGUCHI, Susumu 1897 1983 3
YAMAGUCHI, Takeo 1902 1983 25
YAMAZAKI, Hiroshi 1946 2017 1
YAMADERA, Shigeko 1932 2017 1
YAMAMURA, Koka 1885 1942 15
YAMANAKA, Gen 1954 1
YAMANAKA, Haruo 1919 1962 26
YAMANAKA, Yukito 1920 2003 14
YAMADA, Masaaki 1930 2010 2
YAMADA, Akiyo 1
YAMAMOTO, Kanae 1882 1946 1
YAMAMOTO, Toyoichi 1899 1987 2
YAMAMOTO, Makihiko 1893 1985 26
ICHIKAWA, Ben 1915 1996 1
MOROOKA, Koji 1914 1991 40
SHIMURA, Keisuke 1903 1992 11
TERASAKI, Kogyo 1866 1919 2
TERAJIMA, Shimei 1892 1975 1
SHINOHARA, Ushio 1932 2
SHINODA, Toko 1913 2021 46
SHIBAZAKI, Koyo 1902 1990 8
SHIBATA, Toshio 1949 3
WAKAYAMA, Yasouji 1903 1983 9
MORI, Doshun 1909 1985 8
MORIYA, Tadashi 1912 2003 2
MORIZUMI, Tsurana 1809 1892 1
SAKAI, Sanryo 1897 1969 2
AKIYAMA, Kokkeido 1868 1900 1
AKIYAMA, Shotaro 1920 2003 53
SHIBUYA, Ryukichi 1907 1995 17
HATSUYAMA, Shigeru 1897 1973 2
KATSUYAMA, Shigetaro, YAJIMA, Tokusaburo 2
KATSUYAMA, Shigetaro, YAJIMA, Tokusaburo 1
KATSUYAMA, Shigetaro, YAJIMA, Tokusaburo 1
KATSUYAMA, Shigetaro n.d. n.d. 1
KATSUYAMA, Shigetaro, YAJIMA, Tokusaburo 1
KATSUHIRA, Tokuyuki 1904 1971 2
OZAKU, Seishi 1936 84
KOYAMA, Keizo 1897 1987 1
KOSUGI, Hoan 1881 1964 1
OGAWA, Kazumasa 1860 1929 38
OGAWA, Gesshu 1891 1967 17
OGAWA, Koichi 1950 1
OGAWA, Seiyo 1894 1960 10
OGAWA, Ryo 1
OGAWARA, Shu 1911 2002 3
OGURA, Ryuson 1
OGURA, Yuki 1895 2000 6
KOYATSU, Ningyu 1901 1966 2
KOJIMA, Ikkei 1899 1974 4
OMODA, Seiju 1891 1933 4
ONO, Shuichi 1927 2000 17
ONO, Chikkyo 1889 1979 1
KOBAYASHI, Keisei 1944 1
KOBAYASHI, Kokei 1883 1957 5
KOBAYASHI, Mitsugi 1932 1
KOBAYASHI, Kiyochika 1847 1915 98
KOBAYASHI, Yuji 1948 1
MATSUBARA, Shozo 1903 2001 2
REN Shun-cheng 1951 1
MATSUBARA, K. n.d. n.d. 1
MATSUE, Taiji 1963 3
MATSUKI, Rojin 1927 2017 2
MATSUSHIMA, Ichiro 1902 1965 2
MATSUO, Toshio 1926 2016 2
MATSUMOTO, Fuko 1840 1923 1
MATSUBAYASHI, Keigetsu 1876 1963 7
UEMURA, Shoen 1875 1949 2
UENO, Yasuo 1926 2005 2
UENO, Hikoma 1838 1904 1
TOKIWA, Toyoko 1928 2019 10
TOKIWA, Taiku 1912 1983 1
UEDA, Shoji 1913 2000 11
ODA, Kazuma 1882 1956 2
ODA, Kancho 1889 1961 6
ARAI, Shori 1895 1972 4
ARAI, Toshio 1928 2
SHINKAI, Takezo 1897 1968 2
SHINGU, Susumu 1937 1
MORI, Hyogo 1924 1989 2
SEO, Kimiko 1945 1
MORIYAMA, Daido 1938 1
MORIMURA, Yasumasa 1951 8
MORITA, Yasuko 1945 1
MORITA, Tsunetomo 1881 1933 4
MORITA, Kohei 1916 1994 39
HOSHI, Joichi 1913 1979 1
FUKASE, Masahisa 1934 1
MANO, Mitsuru 1901 2001 2
MISAKI, Yukio 1
SUDA, Issei 1940 2019 88
SUDA, Kunitaro 1891 1961 4
MIZUHARA, Kiyoshi 1901 1974 1
MIZUFUNE, Rokushu 1912 1980 4
SHIMIZU, Ichiro 1
MIZUTANI, Aiko 1924 2005 3
MIZUNO, Yoshimi 1
MIZUNO, Toshikata 1866 1908 3
SUGIHARA, Masami 1913 1947 1
SUGA, Kishio 1944 4
SUGAI, Kumi 1919 1996 2
SUGANUMA, Minoru 1951 1
SEIMIYA, Naobumi 1917 1991 5
SEIMIYA, Hitoshi 1886 1969 10
SHIMIZU, 1
SHIMIZU, Ichiro 5
SHIMIZU, Ichiro 3
SHIMIZU, Ichiro 1
SHIMIZU, Ichiro 1
SHIMIZU, Takashi 1897 1981 1
SHIMIZU, Toshi 1887 1945 2
SHIMIZU, Buko 1913 1995 5
SHIMIZU, Ichiro 2
IKUTA, Niyoko 1953 1
NISHIMURA, Goun 1877 1938 1
NISHIDA, Takeo 1894 1961 3
NISHIZAWA, Tekiho 1889 1965 6
ISHII, Tsuruzo 1887 1973 3
ISHII, Tsuruzo (presumed) (1887) (1973) 1
ISHII, Hakutei 1882 1958 1
ISHII, Rinkyo 1884 1930 1
ISHIMOTO, Yasuhiro 1921 2012 1
ISHIHARA, Tomoaki 1959 30
ISHIKAWA, Toraji 1875 1964 2
ISHIDA, Michihiko 1922 1
ISHIWATA, Koitsu 1897 1987 58
ISHIUCHI, Miyako 1947 57
AKAJI, Yusai 1906 1984 5
AKATSUKA, Yuji 1955 1
AKABORI, Ikuhiko 1936 3
SENBOKU, Shinji 1962 7
CHINO, Shigeru 1913 2002 1
KAWAGUCHI, Kigai 1892 1966 10
KAWAI, Gyokudo 1873 1957 2
KAWAI, Gyokudo 1873 1957 1
KAWASAKI, Kametaro 1902 1990 25
KAWASAKI, Shoko 1886 1977 6
KAWAKAMI, Sumio 1895 1972 101
KAWASE, Hasui 1883 1957 19
KAWANISHI, Hide 1894 1965 8
KAWAMURA, Nobuo 1892 1968 5
KAWABATA, Minoru 1911 2001 1
KAWADA, Kikuji 1933 1
KAWAKITA, Ryukichi 1885 1959 1
OHGITA, Katsuya 1957 1
MAEKAWA, Senpan 1888 1960 4
MAEDA, Masao 1904 1974 6
MAEDA, Seison 1885 1977 25
NIHON BIJUTSUIN DONIN 3
KURIGAMI, Kazumi 1936 1
SHOJI, Fuku 1910 2002 109
HAYAMI, Gyoshu 1894 1935 13
MURAYAMA, Kaita 1896 1919 3
MURAKAMI, Yoshio 1933 2006 3
MURATA, Tokujiro 1899 1973 2
OTA, Saburo 1884 1969 1
OTA, Chou 1896 1958 5
OSHITA, Tojiro 1870 1911 5
OMURA, Shunji 1962 2
OYAGI, Sueyoshi n.d. n.d. 1
OCHI, Shokan 1882 1958 1
TATSUNO, Toeko 1950 2014 3
OTSU, Eibin 1943 5
OTA, Koji 1909 1998 4
OHIRA, Yoichi 1946 2
ONO, Shizukata 1882 1944 1
ONO, Masuho 1936 1998 1
SAWADA, Kyoichi 1936 1970 53
SAWATARI, Hajime 1940 1
TANAHASHI, Shisui 1906 1991 7
TANIGUCHI, Kunbi 1909 1964 4
IKEGAMI, Shuho 1874 1944 8
IKEDA, Masuo 1934 1997 1
TAKENAKA, Emiko 1929 2011 4
NAKAMURA, Kenichi 1895 1967 1
NAKANISHI, Natsuyuki 1935 2016 2
NAKANISHI, Toshio 1900 1948 1
NAKAGAWA, Kazuo 1919 2001 10
NAKAMURA, Kazumi 1956 1
NAKAMURA, Gakuryo 1890 1969 2
NAKAMURA, Yoshihiro 1904 1964 5
NAKAMURA, Hiroshi 1932 1
NAKAMURA, Naondo 1905 1981 1
NAKAMURA, Teii 1900 1982 3
NAKAMURA, Fusetsu 1866 1943 2
NAKAZAWA, Hiromitsu 1874 1964 2
NAKATANI, Ryuichi 1917 2008 6
NAKAJIMA, Kiyoshi 1899 1989 93
NAKAJIMA, Chinami 1945 8
NAKAJIMA, Tamotsu 1900 1970 2
NAKAFUJI, Atsushi ca.1902 1966 19
NAKAO, Yuko 1956 1
NIHON BIJUTSUIN DONIN 3
NAGAMUNE, Kiyoshi 1937 2006 2
HASEGAWA, Kiyoshi 1891 1980 2,063
HASEGAWA, Denjiro 1894 1976 5
HASEGAWA, Toshiyuki 1891 1940 1
NAGAO, Tota 1938 1
NAGANO Sofu 1885 1949 1
TORII,Kiyomitsu 1735 1785 1
TSUKAMOTO, Iwasaburo n.d. n.d. 1
TSUKAMOTO, Tetsu 1901 1980 6
TSUJI, Shindo 1910 1981 1
TSUJII, Nabesaburo 1
TSUJIMOTO, Nihee n.d. n.d. 1
TSURUOKA, Masao 1907 1979 3
TSURUTA, Goro 1890 1969 3
KABURAKI, Kiyokata 1878 1972 7
KABURAKI, Kiyokata and Ohters 1878 1972 65
COROT, Jean-Baptiste Camille(attributed to) 1796 1875 1
attributed to SHIMOMURA, Kanzan 1873 1930 1
attributed to HASHIMOTO, Gaho 1835 1908 1
GOSEDA, Horyu (attributed to) 1827 1892 2
attributed to IMAMURA, Shiko 1880 1916 1
WHISTLER, James Abbott McNeill(attributed to) 1834 1903 1
TAHARA, Keiichi 1951 2017 1
TAMURA, Saiten 1889 1933 6
TASHIRO, Toshio 1917 1983 4
TANAKA, Seibyo 1903 1994 3
TANAKA, Taro (presumed) 1911 1992 1
WATANABE, Tadahisa 1868 1912 1
TANAKA, Atsuko 1932 2005 2
TAJIMA, Hiroyuki 1911 1997 13
TANOMURA, Chokuryu 1814 1907 1
TANABE, Kensuke 1909 2000 4
TAZAWA, Shigeru 1925 2014 4
WATANABE, Yuko 1856 1942 4
WATANABE, Tadahisa 1868 1912 1
WATANABE, Tadahisa 1868 1912 3
WATANABE, Tadahisa 1868 1912 9
WATANABE, Tadahisa 1868 1912 1
WATANABE, Bunzaburo 1853 1936 1
DOI, Toshiyasu 1918 2
TSUCHIDA, Bakusen 1887 1936 2
SHIMADA, Shizu 1923 2021 14
DOMON, Ken 1909 1990 15
SHIMA, Seien 1892 1970 1
SHIMAMURA, Hoko 1890 1944 10
SHIMAMURA, Shiyo 1903 1974 3
SHIMADA, Totsuro 1898 1983 2
SHIMADA, Itsuzan 1905 1959 1
SHIMADA, Shiro 1905 1986 6
HIGASHIYAMA, Kaii 1908 1999 1
YUHARA, Kazuo 1930 3
FUJIWARA, Shinya 1944 1
FUJITA, Kyohei 1921 2004 6
FUJITA, Tsuguharu, and Other Artists 1886 1968 1
FUJITA, Osamu 1953 14
FUJITA, Jun 1951 1
FUJITA, Kunitsugu 1964 1
FUJIMOTO, Shihachi 1911 2006 10
DOMOTO, Hisao 1928 2013 1
NARA, Yoshitomo 1959 1
NARAHARA, Ikko 1931 2020 136
UCHIDA, Aguri 1949 2
UCHIDA, Takeo 1913 2000 2
NAITO, Masatoshi 1938 1
KUSUYAMA, Hidetaro n.d. n.d. 1
NANBATA, Tatsuoki 1905 1997 2
OSAME?, Hoyo 1893 n.d. 1
MA Xiao-hu 1962 9
BABA, Akira 1952 1
BABA, Kashio 1927 1994 40
MABUCHI, Toru 1920 1994 6
UMESAKA, Ori 1900 1970 30
MOMOSE, Hisashi 1944 15
SHIRAGA, Kazuo 1924 2008 2
HAZAMA, Inosuke 1895 1977 1
HATAKENAKA, Yoichi 1957 1
YAGI, Osamu 1907 1990 5
HIGASA, Sukei 1916 1986 1
HISHIDA, Shunso 1874 1911 1
FUDEYA, Tokan 1875 1950 1
HIREZAKI, Eiho 1880 1968 1
SHINAGAWA, Takumi 1908 2009 1
HAMAGUCHI, Takashi 1931 2018 72
HAMADA, Chimei 1917 2018 30
TOMIOKA, Tessai 1836 1924 1
TOMITORI, Fudo 1892 1983 4
TOMITA, Sadasaku 1
TOMITA, Sadasaku n.d. n.d. 2
TOMITA, Sadasaku 1
TOMIMOTO, Kenkichi 1886 1963 4
TAKEI, Takeo 1894 1983 1
TAKEDA, Ritsuko 1969 1
FUKUDA, Katsuji 1899 1991 40
TAKEUCHI, Tsurunosuke 1881 1948 2
HATTORI, Sessai 1
HATTORI, Fuyuki 1955 3
FUKUOJI, Horin 1920 1
FUKUHARA, Shinzo 1883 1948 38
FUKUHARA, Roso 1892 1946 25
FUKUZAWA, Ichiro 1898 1992 2
FUKUDA, Miran 1963 7
HYODO, Kazuo 1920 2012 15
HIRAI, Itsuzo 1
HIRAI, Itsuzo 1
HIRAOKA, Yasuhiro 1943 1
HIRAGUSHI, Denchu 1872 1979 6
HIRAYAMA, Ikuo 1930 2009 1
HIRAKAWA, Noritoshi 1960 8
HIRASAWA, Genhachi 1
HIRASAWA, Seisaburo 1
HIRASAWA, Seisaburo 1
HIRATSUKA, Un-ichi 1895 1997 5
KIWAMURA, Sojiro 1900 1973 4
KARASAWA, Hitoshi 1950 5
YONEHARA, Shinji 1961 1
KOMETANI, Koro 1887 1947 2
KATAOKA, Tamako 1905 2008 59
YASUDA, Ryumon 1891 1965 2
MOCHIZUKI, Gyokusen 1834 1913 1
NOMURA, Toshihiko 1904 1987 3
KITA, Kumiko 1945 2019 3
KITAOKA, Fumio 1918 2007 69
KITAZUMI, Genzo 1898 1982 16
KITANO, Tsunetomi 1880 1947 1
KITAWAKI, Noboru 1901 1951 2
KITAZAWA, Eigetsu 1907 1990 3
HORI, Fusao 1897 1982 12
MOTOHARA, Teijiro 2
HONJO, Koro 1907 1995 20
HONDA, Kie 1945 1
YOROZU, Tetsugoro 1885 1927 1
KABURAKI, Kiyokta and Others 1878 1972 45
NODA, Hideo 1908 1939 6
KINOSHITA, Takanori 1894 1973 11
KIHARA, Yasuyuki 1932 2011 20
KIMURA, Ihee 1901 1974 202
KIMURA, Shohachi 1893 1958 1
KIMURA, Buzan 1876 1942 2
KONOSHIMA, Okoku 1877 1938 1
NODA, Kyuho 1879 1971 2
NODA, Tetsuya 1940 1
YAJIMA, Tomosaburo 1
YAJIMA, Tokusaburo 1
YANAGI, Yukinori 1959 5
ARIMOTO, Toshio 1946 1985 5
ARIYAMA, Sadajiro 3
ARIYAMA, Sadajiro 1
ARIYAMA, Sadajiro 3
ARIYAMA, Sadajiro 2
ARIYAMA, Sadajiro 2
ARITA, Taiji 1941 1
ARISHIMA, Ikuma 1882 1974 4
YUKI, Rei 1928 2003 5
RISHO, Shigeo 1948 5
SATOMI, Katsuzo 1895 1981 1
MIDORIKAWA, Yoichi 1915 2001 110
MIDORIKAWA, Kotaro 1904 1983 3
HAYASHI, Keiji 1933 16
HAYASHI, Nobuhiro 1
HAYASHI, Tadahiko 1918 1990 32
HAYASHI, Yasujiro 1922 2013 11
SUZUKI, Hachiro 1900 1986 20
KOKURYO, Tsunero 1919 1999 69
KEISAI, Eisen 1791 1848 1
SHIMOZAWA, Kihachiro 1901 1984 2
KAKIHARA Toshio 1893 1960 2
IWATA, Kakutaro 1902 1999 2
IWASHIMA, Tsutomu 2
EBATA, Yoshiichi 1899 1986 2
TAKAHASHI, Tadao 1
KUROKI, Sadao 1908 1984 2
SASAKI, Takashi 1907 1974 2
OGAWA, Tatsuhiko 1910 1988 1
ONO, Tadaaki 1903 1994 2
UENO, Makoto 1909 1980 1
ISHIZAKI, shigetoshi 1901 1996 2
NAKANO(SASAJIMA), Kihei 1906 1993 1
MUNAKATA, Makka 1913 1995 2
TAKEDA, Yoshihei 1892 1989 2
MUTO, Kan-ichi 1892 1982 2
NOZU, Sakichi 1907 1993 2
VACCARO, Tony 1922 1
NAKAGAWA Yutaro 1910 1975 1
NAKAMURA, Nakazo(Gaku) 1909 1993 1
ERWITT, Elliott 1928 1
IRWING, Bob 1
ARNOLD, Ive 1913 2012 1
ARBUS, Diane 1923 1971 7
ARMSTRONG, John 1893 1973 1
EISCH, Erwin 1927 4
EISENSTAEDT, Alfred 1898 1995 16
IDEN, Richard 2
AVIADO, Virgilio 1944 1
AVEDON, Richard 1923 2004 8
AGOSTINO Veneziano ca. 1490 after 1536 1
ATGET, Eugene 1857 1927 52
ADAMS, Ansel 1902 1984 5
APPIAN, Adolphe 1818 1898 1
ABBOTT, Berenice 1898 1991 11
ABBONNEAU, Gilbert 9
ALDEGREVER, Heinrich ca. 1502 1555-61 1
ALVAREZ BRAVO, Manuel 1902 2002 1
ARP, Hans (Jean) 1886 1966 2
ARNDT, Gertrude 1903 3
ANGULO, Anibal 2
ANDRADE, Jolanda 1
ANDRIESSE, Emmy 1
JEREMS, Karol 1
EAST, Alfred 1844 1913 6
YVA 1902 1942 4
IONESCO, Irina 1935 9
ISABEY, Eugene 1803 1886 1
VINK, John 1948 1
ITURBIDE, Graciela 1942 2
INNES, George 1825 1894 1
ENGLUND, Monica 1935 1
WEEGEE 1899 1968 9
WIENER, Leigh 2
WINOGRAND, Garry 1928 1984 15
WILLUMS, Olaf 1886 1
WEBB, Alex 1952 1
WESTON, Edward 1886 1958 83
WESTON, Brett 1911 4
WELPOTT, Jack 1923 1
WATERLO, Anthonie 1609 1690 1
REYNOLDS,Joshua,Sir 1723 1792 1
WARHOL, Andy 1928 1987 33
WALDMAN, Max 1919 1981 7
WOLFE, John M. 1955 1
UMBO 1902 1980 12
VAICEKAUSKAS, Julius 1939 4
VASARELY, Victor 1908 1997 4
VASICEK, Aleş 1947 1
VALLIEN, Bertil 1939 1
WALLSTAB, Kurt 1920 2003 7
VALLOTTON, Felix 1865 1925 1
VAN DER ZEE, James 1886 1983 3
WITTE, Adrien Lambert Jean de 1850 1935 1
WOLS 1913 1951 31
VOYEUX, Martine 1948 1
VUILLARD, Edouard 1868 1940 3
VLAMINCK, Maurice de 1876 1958 6
ESCHER, Maurits Cornelis 1898 1972 20
EHRHARDT, Alfred 1901 1984 1
EVANS, Walker 1903 1975 1
EVANS, Frederick H. 1853 1943 1
EGUIGUREN, Hermanon 7
EDGERTON, Harold E. 1903 2
ESCUSA, Manel 1952 1
EDWARDS, Stephen Dee 1954 1
EDWARDS, Mark 1947 12
EMERSON, Peter Henry 1856 1936 2
ELIAS, Bohumil 1937 4
ERS, Bruno 2
ELSTATHOPOLOUS, Stelios 1
HERRAEZ, Fernando 1948 6
ERNST, Max 1891 1976 19
ELETA, Sandra 1942 4
HENNER, Jean-Jacques 1829 1905 1
OPEN, William N.M. 1878 1931 1
OCKENGA, Starr 1938 3
ODDNER, Georg 1923 1
OPPENHEIM, Meret 1913 1985 1
O'SULLIVAN, Timothy H. 1840 1882 2
OSTADE, Adriaen van 1610 1685 3
OTTERSON, Joel 1959 1
OLDENBURG, Claes 1929 2022 1
ORLIK, Emil 1870 1932 5
CAHUN, Claude 1894 1956 1
KARSH, Yousuf 1908 2002 12
CURTIS, Edward Sheriff 1868 1954 5
CARLSON, William 1950 1
CUYP, Jacob-Gerritsz 1594 1651 1
CASANOVA, y Estrach, Antonio Salvador 1847 1896 1
CATANY, Toni 1942 2
CATALANO, Elisabetta 1
HARRAL, Thomas/IRELAND, Samuel/CALVERT, F. n.d. / 1744 1800 / n.d. 1
CUNNINGHAM, Imogen 1883 1976 12
CAPELARI, Fritz 1884 1950 1
CAPONIGRO, Paul 1932 2
CARAGLIO, Gian Giacomo ca. 1500 1570 1
CARRIÈRE, Eugène 1849 1906 6
CARJAT, Etienne 1828 1906 1
CARTIER-BRESSON, Henri 1908 2004 51
KARUNARATNE, H.A. 1929 1
CARVALHO, Luiz 1954 2
KAREL, Marian 1944 1
CAROLUS-DURAN, Émil-Auguste 1837 1917 1
CANTOR, Fredrich 1944 1
KANDINSKY, Wassily 1866 1944 1
GURNEY, Jeremiah/FREDRICKS, Charles 1812 n.d. 1
GAVARNI, Paul 1804 1866 6
GAGLIANI, Oliver 1917 3
GABO, Naum 1890 1977 1
GARANGER, Marc 1935 2
CAPA, Cornell 1918 2008 1
CAPA, Robert 1913 1954 194
CAMERON, Julia Margaret 1815 1879 10
CALLAHAN, Harry 1912 1999 5
CARROLL, Lewis 1832 1898 1
KUEHN, Heinrich 1866 1944 1
QUINET, Achille n.d. 1900 1
KIFFL, Erika 1939 3
GUSTAVSSON, Kenneth 1946 2
GHIRRI, Luigi 1943 1992 6
GHISI, Georgio 1520 1582 1
GIDAL, Tim 1909 1
GIBSON, Ralph 1939 2
CRONENWELT 1
GUILLAUMIN, Armand 1841 1927 1
GILBERT, Ruth M. 1
QUAGLIATA, Narcissus 1942 1
KNAPPER, Gerd 1943 2012 2
CRAVE, Antoni 1913 2005 37
KLEIN, William 1928 2022 15
KLEIN, Jashi 1942 2
KRAUSE, George 1937 5
CRAVO NETO, Mario 1947 2
KRAMER, Luuk 2
KULIGOWSKI, Eddie 1946 4
KRZYZANOWSKI, Michel Suzulc 1949 6
KRIZ, Vilem 1921 14
CHRISTODUOLIS, Christos 2
KRIMS, Les 1943 1
KRUGER, Barbara 1945 1
COURBET, Gustave 1819 1877 1
KURZBAUER, Edouart 1840 1879 1
KLEE, Paul 1879 1940 2
CRAIG, Edward Gordon 1872 1966 5
CLERGUE, Lucien 1934 4
CLERMANS, J.B. 1
CLAUSEN, George 1852 1944 3
CLAUDET, Antoine Francois Jean 1797 1867 1
CROCETTI, Venanzo 1913 2003 1
KUNCIUS, Algimantas 1939 5
GUERCINO 1591 1666 1
GRAF, Urs ca. 1485 ca. 1527-29 1
GLADYS 1950 3
GREEN, Alan 1931 2003 1
GRIFFIN, Brian 1948 7
GLIN, Burt 1925 1
GROUX, Henri de 1867 1930 1
GREUSE,M.S. 1
GREUZE, Jean Baptiste 1725 1805 1
GULGEE 1926 2007 1
GRUNSTEIN, Denis 1950 1
GROSZ, George 1893 1959 1
KESTING, Edmund 1892 1970 3
SAUDEK, Jan 1935 2
KASEBIER, Gertrude 1852 1934 1
CAREY, Ellen 1952 4
KERTÉSZ, André 1894 1985 27
KENT, Rockwell 1882 1971 2
GAY, Winkworth Alban 1821 1910 1
GATES, Jeff 1949 31
GELPKE, Andre 1947 2
COPPOLA, Horatio 1906 2
KO-UDOMVIT, Thavorn 1956 1
CORNELL, Joseph 1903 1972 3
KOLAR, Viktor 1941 7
KORNBLUH, Barry 1
COBURN, Alvin Langdon 1882 1966 2
KOPECKY, Vladimir 1931 2
COPPENS, Martien 1908 1986 1
CORINTH, Lovis 1858 1925 1
KORNISS, Peter 1937 2
COROT, Jean-Baptiste Camille 1796 1875 13
CONSTABLE, John 1776 1837 3
GOGH,Vincent van 1853 1890 1
GAUGUIN, Paul 1848 1903 6
GOMEZ-PEREZ, Ricard 1952 1
GOYA Y LUCIENTES, Francisco de 1746 1828 9
GONZALEZ, Julio 1876 1942 2
SARGENT, John Singer 1856 1925 1
SUTHERLAND, Graham 1903 1980 2
SAMARAS, Lucas 1936 2024 3
SAMSOM, Hans 1939 1
SALAUN, Philippe 1943 2
SALGADO, Sebastiao 1944 1
SARPANEVA, Timo 1926 2006 1
SALBITANI, Roberto 1945 2
SAROLDI, Marco 1957 1
SANDZEN, Sven Birger 1871 1954 3
SANCHEZ, America 1939 2
SUNDAY, Erisabeth 1
ZADKINE, Ossip 1890 1967 1
ZAGAGLIA, Beppe 2
ZAMECNIKOVA, Dana 1945 2
ZALOPANY, Michele 1955 1
SANDER, August 1876 1964 6
SZEKESSY-WUNDERLICH, Karin 1939 11
CHEMIAKIN, Mihail 1943 1
CHARDIET, Jose 1956 1
SHERMAN, Cindy 1954 1
SHAHN, Ben 1898 1969 5
CHAGALL, Marc 1887 1985 1
CHASSERIAU, Theodore 1819 1856 1
ŠABÓKOVÁ, Gizela 1952 1
SCHWITTERS, Kurt 1887 1948 1
STRSKY, Jindrich 1899 1942 9
STEBEL, Lukas 2
STUCK, Franz von 1863 1928 2
STUDIO Ringl & pit 2
SUHAJEK, Jiri 1943 1
SPANS, Gerd 1
SCHMIDT, Joost 1893 1948 2
SCHREIBMAN, Jane 1
SCHOBEL, Volmer 4
SOLCOVA, Ivana 1960 1
SIEGEL, Larry 1
SIEFF, Jeanloup 1933 2000 12
SIEBERGER, Margerite 2
SEYMOUR, David 1911 1956 12
SIXMA, Tjarda 1
SHIGETA, Harry K. 1887 1963 3
SISKIND, Aaron 1903 1991 4
GILLE, Bernard 1952 1
SISLEY, Alfred 1839 1899 3
SIGNAC, Paul 1863 1935 4
CINER, Tuna 1
SIMS, Charles 1873 1928 1
SIMON, Lucien 1861 1945 1
SINGELS, Han 1
SCHINDLER, Albert 1805/06 1861/71 1
MAKI, Haku 1924 1
MORI, Yoshitoshi 1898 1992 1
WATANABE, Sadao 1913 1996 1
SHIMA, Tamami 1937 1
KINOSHITA, Tomio 1923 1
JACQUE, Charles-Émile 1813 1894 10
JACQUE, Frederic 1859 1931 2
GERMANY, Ruben D 1
JACOULET, Paul 1896 1960 191
GIACOMELLI, Mario 1925 2000 5
JUNUELLE, Jan Francois 2
JONES, Calvert 3
JOHNS, Jasper 1930 5
CREVEL, Rene/MIRO, Joan/MAN RAY/ERNST, Max and otehrs 1
JOHN, Augustus 1878 1961 2
JOHNSON/Glodar, John n.d. / 1729 1795 1
GILLO, Lorenzo 1950 4
ZIACH, Christyna 1953 1
SUD, Anupam 1944 1
SWIFT, Ted 1
SVENDSEN, Soren 1
SCAMMON, Lawrence Norris 1872 1947 5
STARN, Mike & Doug 1961 1
STEICHEN, Edward 1879 1973 118
STEINLEN, Theophile-Alexandre 1859 1923 6
STIEGLITZ, Alfred 1864 1946 9
STROMHOLM, Christer 1918 2
STEVENS, Alfred 1823 1906 1
STECKOVA, Margita 2
SUTKUS, Antanas 1939 2
STOCK, Dennis 1928 1
STOOP, Dirk Van Der 1610 1686 1
STRAUKAS, Vaclovas 3
STRANG, William 1859 1921 1
STRAND, Paul 1890 1976 23
SPRINGS, Alice 2
ZUBER, Czeslaw 1948 1
SEGUIN, Armand 1869 1903 1
SEGANTINI, Giovanni 1858 1899 2
CÉZANNE, Paul 1839 1906 6
SEMAK, Michel 1934 1
SERRANO, Andres 1950 2
SELLERIO, Enzo 2
THORNTON, John 1933 9
SONTA, Virgilius 1952 9
ZORITCHAK, Yan 1944 1
TURNBULL, Alan David 2
TOUSSAINT, Dolf 7
TAVANO, Giovanni 1954 2
TATLIN, Vladimir 1885 1953 1
TABAK, Kees 1
TAPIES, Antoni 1923 2012 18
TALBOT, William Henry Fox 1800 1877 37
TALENS, Michele 9
TAN Swie-hian 1943 1
TANGUY, Yves 1900 1955 1
DIJKSTRA, Rineke 1959 1
DINE, Jim 1935 10
DAVENPORT, Alma 1949 1
DANIELI, Luciano 2
D'AMORE, Robert 3
DALÍ, Salvador 1904 1989 8
DUNCAN, David Douglas 1916 2018 53
CHURCH, Sana 1
CHIHULY, Dale 1941 1
TSELCOV, Oleg 1934 2021 1
ZWART, Piet 1885 1977 3
TSULTEMIN, Munkhjin 1953 1
THIOLLIER, Felix 1842 1914 3
TIROUFLET, Monique 1936 1
DAVIDSON, Bruce 1933 1
TENNESON, Joyce 1945 7
TEN BROEKE, Rutger 1944 5
DE ARUJO, Odilon 1
DE CHIRICO, Giorgio 1888 1978 1
DeCOCK, Liliane 1939 1
DE NITTIS,Guiseppe 1846 1884 1
DE NOOYER, Paul 1943 8
DE BOER, Eddy Posthuma 1
DI GERLANDO, Vincent 5
DICKER, Jean Jacques 1944 4
DIX, Otto 1891 1969 1
DEE, James 1
DIEPRAAM, Willem 1944 4
DIAZ, N. 1
DIAZ de la Peña, Narcisse-Virgile 1807 1876 3
DISDERI, Andre-Adolph Eugene 1819 1889 2
DIEUZAIDE, Jean 1921 1
DUCHENNE DE BOULOGNE, Guillaume-Benjamin-Amand 1806 1875 2
DUBUFFET, Jean 1901 1985 1
DAVIS, A.B. 1862 1928 13
DAILEY, Dan 1947 1
DENHAM, Gary 2
DELVAUX, Paul 1897 1994 18
DELL'ORTO, Alberto 3
DEN HOLLANDER, Paul 1950 8
TOOTS-ZYNSKY, Mary-Ann 1951 1
TUMA, Stanislav 1950 1
TOULOUSE-LAUTREC, Henri de 1864 1901 7
TORVBRATEN, Steinar 1
TOSCANI, Oliviero 1942 4
TROUBETZKOY, Prince Paul ca. 1868 1938 2
DEGAS, Edgar 1834 1917 2
TRNKA, Pavel 1948 1
TRESS, Arthur 1940 20
DE GROUX, Henry 1867 1
DUARTE, Sergio Valle 1954 6
DECAMPS, Alexandre-Gabriel 1803 1
DAUBIGNY, Charles-Francois 1817 1878 11
DAUMIER, Honore 1808 1879 18
DAUMIER, Honore, and Other Artists 1808 1879 1
FARABOLA FOTO 2
DOSTAL, Frantisek 1938 1
DENIS, Maurice 1870 1943 3
DONOVAN 1
DEMACHY, Robert 1859 1938 16
DOMINGUEZ, Oscar 1906 1957 2
DELACROIX, Eugène 1798 1863 7
DERAIN, Andre 1880 1954 1
DRTIKOL, Frantisek 1883 1961 30
BAKER, Geo H. 1
DOISNEAU, Robert 1912 1994 14
NAIK-SATAM, Prabhakar 1929 2020 7
NAGATANI, Patrick 1945 1
NADAR (Gaspard-Félix TOURNACHON) 1820 1910 23
NAVARRO, Rafael 1940 1
NAMUTH, Hans 1915 3
NEWTON, Helmut 1920 2004 11
NEWMAN, Arnold 1918 2006 12
NYCANDER, Maud 1960 2
NEIZVESTNY, Ernst 1926 2016 2
NYKVIST, Ralph 1944 1
NICHOLSON, William 1872 1942 1
NETTLES, Bea 1946 2
NEYRA, Jose Luis 1930 1
NEUSSUS, Floris 1937 6
NOGUCHI, Isamu 1904 1988 6
NOZOLINO, Paulo 1955 1
NORI, Claude 1949 7
HACHT, W. 1
HAAS, Ernst 1921 1986 10
HIRST, Brian 1956 1
HARTEIN, Sclatchi 1873 1948 1
HAJEK-HALKE, Heinz 1898 4
HYDE, Helen 1868 1919 41
HINE, Lewis W. 1874 1940 3
HAUSMANN, Raoul 1886 1971 12
HOUTSMULLER, Barend 1953 2
HASKINS, Sam 1926 1
HASKELL, Ernest 1876 1925 1
HAMILTON, Richard 1922 2011 4
HALSMAN, Philippe 1906 1979 8
HENSTRA, Take 1943 1
HANSEN, Ben 1940 2
BARTLETT, Dana 1878/82 1957 1
BARTLETT, Charles William 1860 1940 6
BERNHARD, Ruth 1905 2006 14
BUITEMAN, Rob Casimir 1947 1
BAYER, Herbert 1900 1985 1
BATHO, Claude 1935 1981 5
BAYARD, Hippolyte 1801 1887 5
BARANAUSKAS, Marijonas 1
BALDESSARI, John 1931 2020 1
BALDUS, Edouard 1813 1882 6
BARBIERI, Gian Paolo 1940 20
BULLOCK, Wynn 1902 1975 6
BULLOCK, Naomi 1
PARR, Martin 1952 10
PARKS, Gordon 1912 2006 2
PURCELL, Rosamund Wolff 1942 2
PAWELEC, Wladyslaw 1923 3
PATELLANI, Federico 1912 1977 3
PANIEFF 1
PAM, Max 1949 7
PALAZZOLO, Aldo 1
PANDAY, Ram Kumar 1946 1
HILL, David Octavius / ADAMSON,Robert 1802 1870 5
HILL, Paul 1941 2
BUTYRIN, Witaly 1947 3
BIASUCCI, Antonio 1961 1
BIANCO, Pamela 1906 2
BIGOT, Georges F. 1860 1927 2
BISCHOP, Ch.(original painting) 1
BISHOF, Werner 1916 1
BIRGUS, Vladimir 1954 5
PUVIS DE CHAVANNES, Pierre 1824 1898 8
PUYO, E.J.Constant 1857 1933 1
PELLI, Paolo 1
PICASSO, Pablo 1881 1973 31
PIGALLE, Jean-Baptiste 1714 1785 1
PISSARRO, Camille 1830 1903 11
PISSARRO, Lucien 1863 1944 3
PINO, Giuseppe 2
PIROUS, Abdul Djalil 1933 1
FEININGER, T. Lux 1910 2
FEININGER, Andreas 1906 1999 7
VAN EYCK 1390 1441 1
VAN DER ELSKEN, Ed 1925 1990 5
VAN MANEN, Bartien 1942 1
VAN RIEL, Paul 1
VAN LEEWEN, Bart 1
FANTIN-LATOUR, Henri 1836 1904 2
FERRI, Fabarizio 1950 2
FERREIRA, Antonio Pedro 3
FENTON, Rodger 1819 1869 2
VOGT, Christian 1946 6
VOGELER, Heinrich 1872 1942 1
FAUTRIER, Jean 1898 1964 1
FORAIN, Jean-Louis 1852 1931 4
VORDEMBERGE-GILDEWART, Friedrich 1899 1962 1
VON GAGERN, Verena 1946 3
VON GLOEDEN, Wilhelm 1856 1931 6
FONTCUBERTA, Joan 1955 6
FONTANA, Franco 1933 6
FONTEYNE, Karel 1950 5
FUHRMAN, Ernst 1886 1956 2
FRAHM, Klaus 1953 4
HLAVA, Pavel 1924 2003 2
FLAMENG, Leopold 1831 1911 2
FRANK, Martine 1938 1
FRANK, Robert 1924 2019 9
FRIEDMAN, Susan 3
FRIEDLANDER, Lee 1934 6
FRIMA, Toto 1953 12
FREEMAN, Alonzo M. 1
FRIESZ, Emile Othon 1879 1949 1
FRITH, Francis 1822 1898 1
HRUSKA, Martin 1948 2
GROOTECLAES, Huber 1927 2
HUMBERT, Yves 1
BOUBAT, Edouard 1923 12
BOURDELLE, Emile-Antoine 1861 1929 1
BUBNOVA, Varvara-Dmitrievna 1886 1983 3
BRAQUE, Georges 1882 1963 4
BRACQUEMOND, Felix 1833 1914 3
BRASSAI 1899 1984 12
BRYDEN, Robert 1865 1939 13
BROWN Jr., Eliphalet 1816 1886 1
BLANCA, Paul 1958 2
BRANCUSI, Constantin 1876 1957 1
BRANGWYN, Frank 1867 1956 2
BRANGWYN, Frank 1867 1956 2
BLANCO, Lazaro 1938 10
BRANDT, Bill 1904 1983 11
BURRI, Rene 1933 1
BRUGUIERE, Francis 1879 1945 1
BRIJIDI, Stephen 1951 4
BLOOM, Barbara 1951 1
BRUMENFELD, Erwin 1897 1969 1
BRESSER, Marijke 2
BLAKE, William 1757 1827 1
BRADY, Mathew B. 1823 1896 1
BROCK, Curtiss 1961 2
BLOCK, Diana/BROEKMANS, Marlo 1952/1953 12
PRINS, Lieve 1948 3
PRINCE, Richard 1949 1
PURTELL, Sergio 2
PLOSSU,Bernard 1945 5
HEYSMAN, I./SMITH, I. n.d. / n.d. 1
GYSELINCK 2
HADEN, Francis Seymour 1818 1910 2
HENNEMAN, Nicolaas 1813 1875? 1
HOEPFFNER, Marta 1912 2000 3
HERMER 1
BOCKLIN,Arnold 1827 1901 1
BACON, Francis 1909 1992 1
BEGA, Cornelis ca. 1631 1664 1
BEATO, Antonio n.d. ca. 1906 2
BEATO, Felice 1834 1909 98
BESANKO, Robert 1951 6
BESNARD, Paul-Albert 1849 1934 2
BERNETT 2
BELLUSCI 1
BERNARD, Emile 1868 1941 1
BERGSMA, Auke 1
BERGER, Wout 1946 2
BELLMER, Hans 1902 1975 20
BELLOCQ, Ernest James 1873 1949 7
PETERHANS, Walter 1897 1960 1
PETERSON, Anders 1944 10
PERRY, Tony 2
PERDERIX, Olivier 1958 6
PENN, Irving 1917 2009 5
HOCKNEY, David 1937 4
HOPFER, Daniel 1471 1536 1
HOPPE, Emil Otto 1878 1972 4
HO, Francis 2
HOOYKAAS, Else Madelon 1
WHISTLER, James Abbott McNeill 1834 1903 6
GOYEN, Jan Van 1596 1656 1
WHITE, Clarence H 1871 1925 3
WHITE, Minor 1908 1976 13
BOSSAN, Enrico 1956 3
MICHALS, Duane 1932 1
BORMANN, Emma 1887 1974 24
BOUT, Pieter 1658 1719 1
BOCOURT, Etienne Gabriel 1821 after 1882 1
BOT, Marrie 1946 11
BOTMAN, Harm 1952 3
BONNARD, Pierre 1867 1947 1
BORZEE, Renee 1946 1
MOON, Sarah 1940 3
BOLTANSKI, Christian 1944 2021 1
BALDWIN, Fred 1929 1
BOIFFARD, Jacques-André 1902 1961 18
POVO, Marta 1
PONTHUS, Marie 2
McCOSKER, Duncan 5
MASSON, André 1896 1987 4
MATTA, Roberto 1911 2002 1
MARQUIS, Richard 1945 2
MARKS, Harvey R. 1821 1902 2
MARTIN, Alison 1878/9 1936 1
MARTIN, John 1789 1854 1
MURPHY, John L. 3
MARA, Tim 3
MAHR, Mari 1941 1
MICHIELS, Tom 1950 1
MUYBRIDGE, Eadweard 1830 1904 1
MYERS, Joel Philip 1934 2
MAILLOL, Aristide 1861 1944 1
MACPHERSON, Robert 1811 1872 1
MAGRITTE, René 1898 1967 7
MASACCIO 1401 1428 1
MACIJAUSKAS, Aleksander 1939 3
MAJORE, Frank 1948 1
MASPONS, Oriol 1
MATISSE, Henri 1869 1954 9
MANET, Edouard 1832 1883 10
MARVILLE, Charles ca. 1816 1878/79(?) 2
MALDONADO, Adal 4
MALMBERG, Hans 1927 1977 5
MANN, F.S. 1
MANGANELLI, Angie 1
MANZANA-PISSARRO, George 1871 1961 1
MANTZ, Werner 1902 1983 3
MÜLLER, Leopold/KLAUS, Johann 1834 1892/? 2
MUNTER, Gabriele 1877 1962 1
MILLET, Jean-Francois 1814 1875 18
MIRÓ, Joan 1893 1983 9
MIRO, Joan (Collaboration with Louis MARCOUSSIS) 1893 1983 1
MILONAS, Eleni 2
MINKKINEN, Arno Rafael 1945 9
MURO, Juan 1
MUNKACSI, Martine 1896 1963 1
MUNCH, Edvard 1863 1944 1
MASON, Concetta 1956 2
MAPPLETHORPE, Robert 1946 1989 6
MENPES, Mortimer 1855 1938 49
MORGAN, Barbara 1900 1992 1
MODEL, Lisette 1906 1983 4
RABOT, Herve 1951 2
MOHOLY-NAGY, László 1895 1946 1
MOMENE, Eduardo 1952 1
MAURIN, Charles 1856 1914 1
MORAN, Peter 1841 1914 2
MOREAU, Gustave 1826 1898 1
MONTICELLI, Adolphe 1824 1886 1
YARBER, Robert 1948 1
YOUNG-GEUN, Park 1962 1
YANPOLSKY, Mariana 1925 2
HUGO, Victor 1802 1885 1
HUARD, Charles 1874 1965 1
YOU Young-Hee 1947 1
JONGKIND, Johan Barthold 1819 1891 6
RAHMAN, Habibur 1958 1
LARRAIN, Gilles 1938 1
RICE, William Seltzer 1873 1963 1
RUITER, Jean 1942 1
LAM, Wifredo 1902 1982 1
RAUSCHENBERG, Robert 1925 2008 10
RAKAUSKAS, Romuald 1941 3
RAJON, Paul Adolph 1842/43 1888 1
RUSKIN, John 1819 1900 1
LAST, Carel Christian Anthony 1808 1876 1
LADDA, Justen 1953 1
LATEGAN, Barry 1935 1
RAFFAELLI, Jean-Francois 1850 1924 3
LUM, Bertha 1869 1954 6
LALANNE, Maxime 1827 1886 4
LARTIGUE, Jacques-Henri 1894 1986 15
LANKES, Julius John 1884 1960 4
LANGLEY, Warren 1950 1
RANDOLPH, Lee Fritz 1880 1956 1
LUGOSSY, Maria 1950 1
LUNOIS, Alexandre 1863 1916 3
LIPPI, Philippino 1457 1504 1
LIEBERMANN, Max 1847 1935 1
LICHTENSTEIN, Roy 1923 1997 4
RICHEBE, Bernard 4
RIBOT, Theodule-Augustin 1823 1891 4
LINDSTROM, Tuija 1950 5
LE GRAY, Gustave 1820 1882 1
LE QUERECQ, Guy 1941 1
ROUSSEL, Ker-Xavier 1867 1944 1
RUTING, Peter 3
LEGRAND, Louis 1863 1951 3
LEGROS, Alphonse 1837 1911 4
ROUSSEAU, Theodore 1812 1867 2
LUTENS, Serge 1942 5
REDON, Odilon 1840 1916 1
REGNAULT, Henri Victor 1810 1878 11
RENOIR, Pierre-Auguste 1841 1919 7
RUFF, Thomas 1958 2
RUFFATO, E. 1
REFORT, A. n.d. 1876 1
LEPERE, Auguste-Louis 1849 1918 3
REPIN, Ilya E. 1844 1930 1
RAY, Man 1890 1976 57
LEYDEN, Lucas van 1494 1533 4
REJLANDER, Oscar Gustave 1813 1875 2
LÉGER, Fernand 1881 1955 1
LENNARD, Erica & Erizabeth 1950 5
LENNARD, Elizabeth 1950 2
LEPINE, Stanislas 1835 1892 1
RENGER-PATZSCH, Albert 1897 1966 8
REMBRANDT Van Rijn 1606 1669 19
ROSSO, Medardo 1858 1928 1
ROPS, Felicien 1833 1898 8
ROH, Franz 1890 1965 5
ROSENQUIST, James 1933 2017 1
ROTHENSTEIN, William 1840 1947 1
ROACH, Stephen 1951 5
ROHDE, Werner 1906 2
LHOTE, Andre 1885 1962 1
LAURENCIN, Marie 1885 1956 6
LAURENS, Jean-Paul 1838 1921 1
ROUBICEK, René 1922 2018 1
RODIN, Auguste 1840 1917 4
RODCHENKO, Aleksandr 1891 1956 32
RONIS, Willy 1910 3
RONO, Fiorenzo 1
ROBERTSON, Stewart 1887 1967 1
ROBINSON, Henry Peach 1830 1901 1
LORRAIN, Claude 1600 1682 45
LONG Thien-shih 1946 1
WIRGMAN, Charles 1832 1891 5
WISE, Kelly 1932 1
WATKINS, Carleton E. 1829 1916 1
WATSON, Jenny 1951 8
WALRAFEN, Hannes 1951 2
HAMAYA, Hiroshi 1915 1999 73
SHINTO, Reimei 1897 1978 3
YABUSAKI, Yoshijiro 1
YABUSAKI, Yoshijiro n.d. n.d. 3
YABUSAKI, Yoshijiro n.d. n.d. 2
YABUSAKI, Yoshijiro 1
CHAM 1819 1879 1
MERITT, Anna Lea 1844 1890 1
WHISTLER, James Abbott McNeill 1834 1903 1
SAITO,Toyosaku 1880 1951 7
HIRANO, Kyoko 1930 1
OMIYA, Shunko 1907 1984 1
YAMAZAKI, Hideo 1924 1983 1
YOSHU, Chikanobu 1838 1912 4
FUNAKOSHI, Katsura 1951 2024 3
YASUI, Sotaro 1888 1955 1
YONEDA, Tomoko 1965 18
OSHIMA, Yasuyuki 1962 2
ISHIKAWA, Mao 1953 35
DE CHIRICO, Giorgio(workshop) 1888 1978 1
UTAGAWA (Gountei), Sadahide 1807 1878 19
UTAGAWA (GYOKURANSAI), Sadahide 1807 1878 4
UTAGAWA (Ichiyusai), Kuniyoshi 1797 1861 7
UTAGAWA, Toyokuni II 1802 1835 1
SONE, Yutaka 1965 1
ASANO, Yoshizo n.d. n.d. 1
YAJIMA, Tomosaburo n.d. n.d. 1
LORRAIN, Claude 1600 1682 5
ARIYAMA, Sadajiro、KANNO, Komakichi n.d. n.d. 1
YAJIMA, Tokusaburo、KATSUYAMA, Shigetaro n.d. n.d. 1
UTAGAWA, Kunisada II (Toyokuni IV) 1823 1880 4
ELLYS, John 1700/01 1757 1
ALLARD, Carel 1648 1709 1
GOMEZ Y NAVIA, Jose 1758 ? 1
DIELMANN, Jakob Furchtegott 1809 1885 1
MATSUI, Fuyuko 1974 1
FUJII, Kenji 1981 1
NAKAGAMI, Kiyoshi 1949 1
UTAGAWA, Hiroshige III 1842 1894 7
UTAGAWA, Yoshiiku 1833 1904 1
FUKASE, Kamejiro n.d. n.d. 1
WATANABE, Bunzaburo 1853 1936 1
UTAGAWA, Hiroshige II 1826 1869 1
von STILLFRIED-RATENICZ, Baron Raimund 1839 1911 1
TOMIOKA, Eisen 1864 1905 2
SAKATA, Kosetsu 1871 1935 1
TAKEUCHI, Keishu 1861 1942 7
SUZUKI, Kason 1860 1919 3
OGATA, Gekko 1859 1920 1
UTAGAWA, Kunitsuna II (Kuniteru II) 1830 1875 1
UTAGAWA, Kunisada (Toyokuni III) 1786 1864 2
KISHINAMI, Ryukei 1855 1935 1
YOSHITANI, Kaho 1882 1961 4
YOMODA, Soen 1902 1981 22
ASAODA, Mitsuji 1925 1
Dr. Lakra 1972 6
MIZUKI, Rui 1983 1
YASUDA, Kan 1945 1
KENSAKU, Yuree 1979 2
ISHIDA, Takashi 1972 3
TAKAMINE, Tadasu 1968 1
BOOMOON 1955 5
CHI Peng 1981 1
Ingrid Mwangi RobertHutter 1970 1
Pyuupiru 1974 1
OKAMURA, Keizaburo 1958 8
ONAGA, Yoshinori 1962 3
ONO, Yuzo 1964 15
KAWASAKI, Asako 1959 32
KAWASHIMA, Junji 1957 12
KOTAKI, Masamichi 1961 1
SAITO, Norihiko 1957 1
TAKEDA, Kunisa 1962 10
FUKUI, Kotaro 1969 2
Makoto Fujimura 1960 13
YAMAMOTO, Naoaki 1950 6
OTA, Saburo 1950 2
SASAKI, Yutaka 1935 2
FUJITA, Jun 1971 3
FUJINAMI, Masayoshi 1935 1
MATSUMOTO, Harutaka 1958 1
YUKAWA, Masaki 1966 10
WAKAE, Kanji 1944 1
COUTAUD, Lucien 1904 1977 1
KITATSUJI, Yoshihisa 1948 1
HIDAKA, Rieko 1958 2
MATSUI, Chie 1960 9
MIYAWAKI, Aiko 1929 1
YUASA, Ryuhei 1964 4
SUDA, Yoshihiro 1969 4
YOSHINAGA, Yutaka 1948 1
YOON, Heechang 1963 1
ONUMA, Naoharu 1952 2
NAKAYAMA, Daisuke 1968 2
HAKAMATA, Kyotaro 1963 1
MWKAIYAMA, Kisho 1968 2
KAWAKUBO, Rei 1942 8
MIYAGAWA, Kozan (Studio) 20
KANEUJI, Teppei 1978 3
SUZUKI, Tsuyoshi 1956 1
NAKAGAWA, Yukio 1918 2012 2
NAKAHIRA, Takuma 1938 2015 101
MAJIMA, Ryoichi (MAJIMA, Ryoichi + FUKUDA, Miran) 1
MAJIMA, Ryoichi (MAJIMA, Ryoichi + MORIMURA, Yasumasa) 2
YAMAGUCHI, Hideki 1954 1
KONISHI, Mana 1968 8
YASUDA, Yu 1982 2
TAKANASHI, Kiyoshi 1931 2009 1
YAMAMOTO, Shokoku 1870 1965 2
FUJITA, Tsuguharu (FOUJITA, Léonard) 1886 1968 1
UEMAE, Chiyu 1920 2018 38
KOBAYASHI, Kazunobu 1925 2007 3
YOSHIDA, Ayomi 1958 5
ASAI, Chu 1856 1907 3
KOIZUMI, Kishio 1893 1945 1
MATSUOKA, Hisashi 1862 1944 1
YOSHIDA, Fujio 1887 1987 3
IWASAKI, Takahiro 1975 2
SHIMOMURA, Kanzan (Hokushinsai) 1873 1930 46
SHIMOMURA, Kanzan (right), YASUDA, Yukihiko (left) 1873/1884 1930/1978 1
SHIMOMURA, Kanzan (presumed) 1873 1930 1
ALDAIL, Albert 1885 1902 1
BELTRAND, Tony ca. 1847 1904 1
CAPIELLO, Leonetto 1875 1942 1
CARDONA, Juan n.d. n.d. 1
CHAPONNIERS, R. n.d. n.d. 1
D'ESPAGNAT, George 1870 1950 1
FAIVRE, Abel 1867 1945 1
REGAMEY, Frederic 1849 1925 2
GAG, Wanda 1893 1946 1
GOSE, Francisco Javier 1876 1915 1
HOFMANN, Ludwig von 1861 1945 1
IRIBE, Paul 1883 1935 1
JEANNIOT, E. n.d. n.d. 1
PERICHON, George Alfred Léon 1840 ca. 1876 1
ROUBILLE, Auguste 1872 1955 1
SEM (Georges Goursat) 1863 1934 1
TRAUT, Wolf ca. 1478/ ca. 1485-86 1520 1
Materials from the KOJIMA, Usui collection 347
Materials about HASEGAWA, Kiyoshi 200
YOKOO, Tadanori 1936 3
YAGI, Lyota 1980 3
COFFIN, Peter 1972 1
TSAI, Charwei 1980 2
YAGISHITA, Seioku 1908 2000 2
TAKEBAYASHI, Keikichi 1919 2009 1
AVATI, Mario 1921 2009 2
Materials about SEKINO, Jun'ichiro 8
Materials about ISHIWATA, Koitsu 7
Materials about Emma BORMANN 2
Materials about Paul JACOULET 2
NAKAJIMA, Kyosai 1819 1896 1
SUGURO, Tadashi 1926 2010 1
KUMAI, Kyoko 1943 5
Materials about WATANABE Yuko 46
1897 1987 3
OIWA, Oscar 1965 3
NAKAHARA, Kodai 1961 6
SEINO, Yoshiko 1962 2009 25
KIRIZUKI, Saki 1985 3
Materials about SHIMOMURA Kanzan 130
TANAKA, Nobuyuki 1935 2013 1
MADARAME, Hideo 1911 1986 1
MILLER, Peter D. 1945 10
ISHIKAWA, Naoki 1977 12
Materials about KAWAZURA Yoshio 128
BRINKLEY, Francis(ed.) 1897 10
ONO, Tadashige 1909 1990 28
NAKAMURA, Kengo 1969 72
KIMURA, Hiroshi 1952 4
KOMAKI, Gentaro 1906 1989 1
TSUCHIDA, Hiromi 1939 60
Materials about SHOJI Fuku 82
ICHIKAWA, Yuji 1979 2
ROUAULT, Georges 1871 1958 1
KATO, Takayoshi 1977 1
OMORI, Mio 1942 2
NAKAJIMA, Osamu 1960 2
KAZAMA, Sachiko 1972 3
SAITO, Kyobun 1859 1934 1
1868 1912 2
SENDA, Takashi 1914 1988 2
NAKABAYASHI, Tadayoshi 1937 20
KINOSHITA, Susumu 1947 4
FUKUYAMA, Hideharu 1905 1978 2
KONO, Asahachi 1876 1943 2
UTAGAWA Sadahide (Hashimoto Gyokuransai) 1807 1878 2
YAMAGISHI, Kazue 1891 1984 17
SEKIJIMA, Hisako 1944 6
HARA, Sankei 1868 1939 2
MIYAGAWA, Kozan (II) [presumed] 2
ISHIKAWA, Ryuichi 1984 16
JANKOWSKI, Christian 1968 7
SHOSAI, Ikkei 1
UTAGAWA, Hiroshige (The 2nd) 1826 1869 2
UTAGAWA, Hiroshige (The 3rd) 1842 1894 1
UTAGAWA, Yoshiiku 1833 1904 1
HORIO, Sadaharu 1939 1
UTAGAWA, Yoshitomi n.d. n.d. 1
UTAGAWA, Yoshitoyo 1830 1866 1
Tabaimo 1975 4
KUSAKABE, Kinbee (presumed) 1841 1934 7
TAMAMURA, Kozaburo (presumed) 1856 n.d. 46
FARSARI, Adolfo (presumed) 1841 1898 2
OZAKI, Tomigoro (editor & publisher) 1
KOBAYASHI, Donge 1926 2022 25
COROT, Jean-Baptiste Camille (presumed) 1796 1875 1
MOMOSE. Aya 1988 1
YAMAMOTO, Tei 1934 3
Editor unknown 4
UTAGAWA, Yoshikazu year of birth unknown year of death unknown 11
HEINE, Peter Bernhard Wilhelm (pin x .) / QUEEN, James Fuller (delt.) 1827 / 1820/21 1885 / 1886 1
UTAGAWA, Yoshitora n.d. n.d. 1
TAKADA, Yasuo 1927 2016 8
MATSUSHIMA, Sunako n.d. 1992 1
HEINE, Peter Bernhard Wilhelm (attribute to) 1827 1885 1
ALTDORFER, Albrecht ca. 1480 1538 1
IIMORI, Yoneko 1897 1991 1
ISRAËLS, Josef 1824 1911 1
INDUNO, Gerolamo (pinx.) 1825 1890 1
VALADON, Suanne 1865 1938 1
VAN DYCK, Anthony 1599 1641 1
VAN DYCK, Anthony (pinx.) 1599 1641 1
VIBERT, Jean-Georges (pinx.) 1840 1902 1
VEYRASSAT, Jules Jacques 1828 1893 1
VECELLIO, Tizziano (pinx.) ca. 1488/90 1576 1
VERGÉ-SARRAT, Henri 1880 1966 1
UNO, Masa 1930 2012 1
HENNER, Jean-Jacques (pinx.) 1829 1905 2
ONODERA, Gen 1934 2016 4
OPIZ, Georg Emanuel (pinx.) 1775 1841 2
CAZALS, Frédéric-Auguste 1865 1941 1
GUYS, Constantin (pinx.) 1802 1892 1
GUTHERZ, Carl (pinx.) 1844 1907 1
KNAUS, Ludwig (pinx.) 1829 1910 2
GRENAUD, Henri 1830 1893 1
CORREGGIO (pinx.) 1489 1534 1
SAKURAI, Fumie ca. 1910 ca. 1989 1
CHAUVEL, Théophile-Narcisse 1831 1909 1
SERRES, Daniel de (pinx.) (presumed) ca. 1561 ca. 1630 1
ZORN, Anders 1860 1920 1
TANABE, Fusako 1915 1965 1
DÜRER, Albrecht 1471 1528 10
DUPRÉ, Jules (pinx.) 1811 1889 2
DUFRESNE, Charles 1876 1938 2
DECAMPS, Alexandre-Gabriel 1803 1860 1
DOUDELET, Charles (pinx.) 1861 1938 1
SHIMAUCHI, Kimi 1916 2012 1
NAKAMURA, Eiko n.d. n.d. 1
NISHINO, Hisako 1914 2008 1
HARBURGER, Edmund (pinx.) 1846 1906 1
PISSARO, Camille (pinx.) 1830 1903 1
BOUGUEREAU, William Adolphe (pinx.) 1825 1905 1
BOUSSINGAULT, Jean-Louis 1883 1943 1
BRIDGEMAN, Frederick Arthur (pinx.) 1847 1928 1
PELOUSE, Léon Germain (pinx.) 1838 1891 1
HOMER, Winslow 1836 1910 1
BOTH, Jan ca. 1618 1652 1
MACHIDA, Kyoko 1920 2006 1
MYCHO, André (DESBOUTIN, André) (pinx.) 1870 1937 1
MITSUHASHI, Hideko 1923 2006 1
MILLET, Jean-Francoir (pinx.) 1814 1875 6
MUKAI, Chiyoko n.d. n.d. 1
MERYON, Charles (pinx.) 1821 1868 1
MORI, Sumi n.d. 2003 1
MORIKAWA, Yukie 1918 2009 1
Materials about YASUDA Yukihiko 2
HUET, Paul 1803 1869 2
LALAUZE, Adolphe 1838 1906 1
RIBERA, Jusepe de 1591 1652 1
RUBENS, Peter Paul (pinx.) 1577 1640 1
LEIGHTON, Frederic (pinx.) 1830 1896 1
LÉVY, Émile (pinx.) 1826 1890 1
RENI, Guido 1575 1642 1
LESPINASSE, Herbert 1884 1972 1
ROBETTA, Christfano 1462 after 1535 1
ANDO, Chutaro (pinx.) 1861 1912 1
YAJIMA, Mieko 1925 2007 1
SUMIKAWA, Kiichi 1931 2023 1
MIYAGAWA, Kozan (IV) 1884 1959 10
LIBENSKY, Stanislav 1921 2002 3
BRYCHTOVA, Jaroslava 1924 2022 3
HIRAOKA, Gonpachiro 1883 1943 2
KAYAMA, Saburo 1898 1956 9
TSUCHITANI, Takeshi 1926 2004 4

Page Top