Artist

Browse by Artist

I

57 results

Artist Birth Year Death Year Number of works
IBARAKI, Inokichi 1888 1944 14
ICHIJO, Narumi 1
ICHIKAWA, Ben 1915 1996 1
ICHIKAWA, Yuji 1979 2
IDEN, Richard 2
IIMORI, Yoneko 1897 1991 1
IKEDA, Masuo 1934 1997 1
IKEGAMI, Shuho 1874 1944 8
IKUTA, Niyoko 1953 1
IMAI, Toshimitsu 1928 2002 1
IMAMURA, Shiko 1880 1916 79
INAGAKI, Tomoo 1902 1980 34
INDUNO, Gerolamo (pinx.) 1825 1890 1
INNES, George 1825 1894 1
INOUE, Nobumichi 1909 2008 4
INOUE, Ryosai (III) 1888 1971 13
INOUE, Yasuji 1864 1889 21
IONESCO, Irina 1935 9
IRIBE, Paul 1883 1935 1
IRWING, Bob 1
ISABEY, Eugene 1803 1886 1
ISHIDA, Michihiko 1922 1
ISHIDA, Takashi 1972 3
ISHIHARA, Tomoaki 1959 30
ISHII, Hakutei 1882 1958 1
ISHII, Rinkyo 1884 1930 1
ISHII, Tsuruzo 1887 1973 3
ISHII, Tsuruzo (presumed) (1887) (1973) 1
ISHIKAWA, Mao 1953 35
ISHIKAWA, Naoki 1977 12
ISHIKAWA, Ryuichi 1984 16
ISHIKAWA, Toraji 1875 1964 2
ISHIMOTO, Yasuhiro 1921 2012 1
ISHIUCHI, Miyako 1947 57
ISHIWATA, Koitsu 1897 1987 58
ISHIZAKI, shigetoshi 1901 1996 2
ISOBE, Yukihisa 1936 1
ISODA, Choshu 1880 1947 6
ISODA, Tomoko 1976 12
ISRAËLS, Josef 1824 1911 1
ITO, Akira 1940 5
ITO, Fujisaburo n.d. n.d. 1
ITO, Ken 1912 1991 1
ITO, Makoto 1940 2
ITO, Seiji 1929 1
ITO, Takashi 1894 1982 1
ITO,Shinsui 1898 1972 27
ITURBIDE, Graciela 1942 2
IWAHASHI, Eien 1903 平成11 5
IWAMI, Reika 1927 2020 6
IWASAKI, Takahiro 1975 2
IWASHIMA, Tsutomu 2
IWATA, Eikichi 1929 1982 9
IWATA, Einosuke 1899 1985 4
IWATA, Kakutaro 1902 1999 2
IWATA, Toshichi 1893 1980 2
Ingrid Mwangi RobertHutter 1970 1

Page Top