Artist

Browse by Artist

Y

72 results

Artist Birth Year Death Year Number of works
YABUSAKI, Yoshijiro 1
YABUSAKI, Yoshijiro n.d. n.d. 3
YABUSAKI, Yoshijiro n.d. n.d. 2
YABUSAKI, Yoshijiro 1
YAGI, Lyota 1980 3
YAGI, Osamu 1907 1990 5
YAGISHITA, Seioku 1908 2000 2
YAJIMA, Mieko 1925 2007 1
YAJIMA, Tokusaburo 1
YAJIMA, Tokusaburo、KATSUYAMA, Shigetaro n.d. n.d. 1
YAJIMA, Tomosaburo 1
YAJIMA, Tomosaburo n.d. n.d. 1
YAMADA, Akiyo 1
YAMADA, Masaaki 1930 2010 2
YAMADERA, Shigeko 1932 2017 1
YAMAGISHI, Kazue 1891 1984 17
YAMAGUCHI, Gen 1896 1976 4
YAMAGUCHI, Hideki 1954 1
YAMAGUCHI, Susumu 1897 1983 3
YAMAGUCHI, Takeo 1902 1983 25
YAMAMOTO, Kanae 1882 1946 1
YAMAMOTO, Makihiko 1893 1985 26
YAMAMOTO, Naoaki 1950 6
YAMAMOTO, Shokoku 1870 1965 2
YAMAMOTO, Tei 1934 3
YAMAMOTO, Toyoichi 1899 1987 2
YAMAMURA, Koka 1885 1942 15
YAMANAKA, Gen 1954 1
YAMANAKA, Haruo 1919 1962 26
YAMANAKA, Yukito 1920 2003 14
YAMASHITA,Kiyozumi 1941 36
YAMAZAKI, Hideo 1924 1983 1
YAMAZAKI, Hiroshi 1946 2017 1
YANAGI, Yukinori 1959 5
YANPOLSKY, Mariana 1925 2
YARBER, Robert 1948 1
YASUDA, Kan 1945 1
YASUDA, Ryumon 1891 1965 2
YASUDA, Yu 1982 2
YASUDA, Yukihiko 1884 1978 7
YASUI, Sotaro 1888 1955 1
YOKOO, Tadanori 1936 3
YOKOYAMA, Taikan 1868 1958 6
YOMODA, Soen 1902 1981 22
YONEDA, Tomoko 1965 18
YONEHARA, Shinji 1961 1
YOON, Heechang 1963 1
YOROZU, Tetsugoro 1885 1927 1
YOSHIDA, Ayomi 1958 5
YOSHIDA, Chizuko 1924 2017 18
YOSHIDA, Fujio 1887 1987 3
YOSHIDA, Hiroshi 1876 1950 61
YOSHIDA, Katsuro 1943 1999 1
YOSHIDA, Masaji 1917 1971 4
YOSHIDA, Toshi 1911 1955 2
YOSHIDA, Yoshihiko 1912 2001 1
YOSHIHARA, Hideo 1
YOSHIKAWA, Koyo 1914 1
YOSHIMURA, Masunobu 1932 2011 7
YOSHINAGA, Yutaka 1948 1
YOSHIO, Kaizan 1912 2001 2
YOSHITANI, Kaho 1882 1961 4
YOSHIZAKI, Michiharu 1933 1
YOSHU, Chikanobu 1838 1912 4
YOU Young-Hee 1947 1
YOUNG-GEUN, Park 1962 1
YUASA, Ryuhei 1964 4
YUHARA, Kazuo 1930 3
YUKAWA, Masaki 1966 10
YUKI, Rei 1928 2003 5
YUKI, Tendo 1914 2011 1
YVA 1902 1942 4

Page Top