Artist

Browse by Artist

O

64 results

Artist Birth Year Death Year Number of works
O'SULLIVAN, Timothy H. 1840 1882 2
OCHI, Shokan 1882 1958 1
OCKENGA, Starr 1938 3
ODA, Kancho 1889 1961 6
ODA, Kazuma 1882 1956 2
ODDNER, Georg 1923 1
OGATA, Gekko 1859 1920 1
OGAWA, Gesshu 1891 1967 17
OGAWA, Kazumasa 1860 1929 38
OGAWA, Koichi 1950 1
OGAWA, Ryo 1
OGAWA, Seiyo 1894 1960 10
OGAWA, Tatsuhiko 1910 1988 1
OGAWARA, Shu 1911 2002 3
OGURA, Ryuson 1
OGURA, Yuki 1895 2000 6
OHGITA, Katsuya 1957 1
OHIRA, Yoichi 1946 2
OIWA, Oscar 1965 3
OKA, Shikanosuke 1898 1978 2
OKADA, Kenzo 1902 1982 25
OKADA, Koyo 1895 1972 10
OKADA, Saburosuke 1869 1939 4
OKAMOTO, Shinjiro 1933 2020 1
OKAMOTO, Yasuko 1909 2007 6
OKAMURA, Keizaburo 1958 8
OKAMURA, Masako 1858 1936 5
OKUMURA, Taiko 1914 1995 10
OKUMURA, Togyu 1889 1990 3
OKUYAMA, Tamie 1946 1
OLDENBURG, Claes 1929 2022 1
OMIYA, Shunko 1907 1984 1
OMODA, Seiju 1891 1933 4
OMORI, Mio 1942 2
OMURA, Shunji 1962 2
ONAGA, Yoshinori 1962 3
ONCHI, Koshiro 1891 1955 48
ONO, Chikkyo 1889 1979 1
ONO, Masuho 1936 1998 1
ONO, Shizukata 1882 1944 1
ONO, Shuichi 1927 2000 17
ONO, Tadaaki 1903 1994 2
ONO, Tadashige 1909 1990 28
ONO, Yuzo 1964 15
ONODERA, Gen 1934 2016 4
ONOSATO, Toshinobu 1912 1986 1
ONUMA, Naoharu 1952 2
OPEN, William N.M. 1878 1931 1
OPIZ, Georg Emanuel (pinx.) 1775 1841 2
OPPENHEIM, Meret 1913 1985 1
ORLIK, Emil 1870 1932 5
OSAME?, Hoyo 1893 n.d. 1
OSHIMA, Yasuyuki 1962 2
OSHITA, Tojiro 1870 1911 5
OSTADE, Adriaen van 1610 1685 3
OTA, Chou 1896 1958 5
OTA, Koji 1909 1998 4
OTA, Saburo 1884 1969 1
OTA, Saburo 1950 2
OTSU, Eibin 1943 5
OTTERSON, Joel 1959 1
OYAGI, Sueyoshi n.d. n.d. 1
OZAKI, Tomigoro (editor & publisher) 1
OZAKU, Seishi 1936 84

Page Top