Artist

Browse by Artist

N

68 results

Artist Birth Year Death Year Number of works
NADAR (Gaspard-Félix TOURNACHON) 1820 1910 23
NAGAMUNE, Kiyoshi 1937 2006 2
NAGANO Sofu 1885 1949 1
NAGAO, Tota 1938 1
NAGASE, Yoshiro 1891 1978 5
NAGATANI, Patrick 1945 1
NAIK-SATAM, Prabhakar 1929 2020 7
NAITO, Masatoshi 1938 1
NAKABAYASHI, Tadayoshi 1937 20
NAKAFUJI, Atsushi ca.1902 1966 19
NAKAGAMI, Kiyoshi 1949 1
NAKAGAWA Yutaro 1910 1975 1
NAKAGAWA, Kazuo 1919 2001 10
NAKAGAWA, Yukio 1918 2012 2
NAKAHARA, Kodai 1961 6
NAKAHIRA, Takuma 1938 2015 101
NAKAJIMA, Chinami 1945 8
NAKAJIMA, Kiyoshi 1899 1989 93
NAKAJIMA, Kyosai 1819 1896 1
NAKAJIMA, Osamu 1960 2
NAKAJIMA, Tamotsu 1900 1970 2
NAKAMURA, Eiko n.d. n.d. 1
NAKAMURA, Fusetsu 1866 1943 2
NAKAMURA, Gakuryo 1890 1969 2
NAKAMURA, Hiroshi 1932 1
NAKAMURA, Kazumi 1956 1
NAKAMURA, Kengo 1969 72
NAKAMURA, Kenichi 1895 1967 1
NAKAMURA, Nakazo(Gaku) 1909 1993 1
NAKAMURA, Naondo 1905 1981 1
NAKAMURA, Teii 1900 1982 3
NAKAMURA, Yoshihiro 1904 1964 5
NAKANISHI, Natsuyuki 1935 2016 2
NAKANISHI, Toshio 1900 1948 1
NAKANO(SASAJIMA), Kihei 1906 1993 1
NAKAO, Yuko 1956 1
NAKATANI, Ryuichi 1917 2008 6
NAKAYAMA, Daisuke 1968 2
NAKAZAWA, Hiromitsu 1874 1964 2
NAMUTH, Hans 1915 3
NANBATA, Tatsuoki 1905 1997 2
NARA, Yoshitomo 1959 1
NARAHARA, Ikko 1931 2020 136
NAVARRO, Rafael 1940 1
NEIZVESTNY, Ernst 1926 2016 2
NETTLES, Bea 1946 2
NEUSSUS, Floris 1937 6
NEWMAN, Arnold 1918 2006 12
NEWTON, Helmut 1920 2004 11
NEYRA, Jose Luis 1930 1
NICHOLSON, William 1872 1942 1
NIHON BIJUTSUIN DONIN 3
NIHON BIJUTSUIN DONIN 3
NISHIDA, Takeo 1894 1961 3
NISHIGORI, Koji 1895 1971 17
NISHIMURA, Goun 1877 1938 1
NISHINO, Hisako 1914 2008 1
NISHIZAWA, Tekiho 1889 1965 6
NODA, Hideo 1908 1939 6
NODA, Kyuho 1879 1971 2
NODA, Tetsuya 1940 1
NOGUCHI, Isamu 1904 1988 6
NOMURA, Toshihiko 1904 1987 3
NORI, Claude 1949 7
NOZOLINO, Paulo 1955 1
NOZU, Sakichi 1907 1993 2
NYCANDER, Maud 1960 2
NYKVIST, Ralph 1944 1

Page Top